Vladicu poznajem 3 i po godine. Završio sam kod njega Autogeni trening i NLP practicioner, zatim sam nastavio sa individualnim treninzima. Rad sa njim na treninzima „jedan na jedan“ mi je pomogao da lakše definišem i pravilno postavim ciljeve u privatnom i poslovnom životu. I da radim na njihovom ostvarenju. To mi je donelo mnogo poslovnog uspeha, manje stresa i veće zadovoljstvo kvalitetom svog života u celosti.