Wingwawe koučing

„U ovoj metodi primarno vraćanje emocija u balans.“

Ovu tehniku (metodu) ustanovili su i razvili. Svojom višegodišnjom praksom i radom, psiholozi Cora Besser-Siegmund i Harry Siegmund. Reč je o vrsti koučinga, a polulatno je još nazivaju i “koučing emocija”, pošto je u ovoj metodi primarno vraćanje emocija u balans. Ova tehnika koučinga ne leči mentalne poremećaje (oboljenja), već je namenjena mentalno zdravim osobama koji su u određenim životnim segmentima “zapeli” ili oslabili.

„Ovu metodu je zvanično priznalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije.“

Wingwave Metoda

Wingwave metodom se možemo rešti loših emocija, loših navika, konflikata u okruženju, možemo ublažiti psihosomatiku (npr. mučnine ili već pomenute, probleme sa spavanjem), osvestiti i podići samopouzdanje, smirenost, opuštenost, sigurnost. Čak rešavamo i neke neracionalne strahove koje često nazivamo fobijama (kao što je na primer, odlazak kod lekara, strah od javnog nastupa, strah od letenja avionom, vožnja liftom, itd.).

Sesije

Svaka sesija se radi jedan na jedan sa praktičarem wingwave metode. Za obradjivanje jedne teme kod osobe rade se najčešće jedna do tri seanse (svaka seansa traje po sat vremena). Ono sto je zanimljivo kod wingwave metode je da osoba ne mora da kaže precizno svoj problem tj. životnu temu koju želi da obradi, već se fokus stavlja na emocije i osećanja.

U toku tretmana se govori veoma malo, a puna pažnja je na stanju kroz koje osoba prolazi. Takozvano “budno” REM stanje pomaže lakšoj obradi neprijatnih emocija i osećanja. Preporuka je da na seansu dođu samo oni koji su rešili i žele promenu tj. poboljšanje u svom životu, jer samo vaša istinska želja za promenom može doneti promenu.