NLP coaching za razvoj ličnih sposobnosti

„Zajedno pronalazimo najbolja rešenja“

NLP coaching

Neurolingvističko programiranje (NLP) je komunikacioni i motivacioni program (model). Radi na tri segmenta. jeziku, čulima i programiranju. Reč je o radu na sebi, kako biste sa dugima postigli cilj i usaglasili se. Izučava se proces i tok komunikacije, i primena u praksi. Nudi različite metode kojima možemo da osvestimo one podsvesne aspekte, a čak i ciljno da razvijamo ili ih menjamo, kao i da otkrivamo lične sposobnosti.

NLP trening
Autogeni trening

Namena

Namanjen je svima  koji žele da poprave komunikaciju u porodičnim, partnerskim, i ostalim odnosima, pa sve do oblasti kao što su ljudski resursi, sport, marketing, itd. Dakle, osim u terapiji, može se primenjivati u svim životnim oblastima (poslovanje, vaspitanje, partnerstvo, zdravstvo, obrazovanje, itd.). Znanja i veštine NLP-a najviše doprinose ljudima koji su zaposleni u sistemima upravljanja ljudskim resursima i obrazovanju.

„Krajnji cilj je postati najbolja verzija sebe bez potrebe za takmičnjem sa drugima.“

NLP proces

NLP nudi strukturu i alate uz pomoć kojih lako ovladavamo pojedinačnim oblastima. Kako se svi razlikujemo, prići svakoj osobi na svojstven način omogućava veći uspeh u međusobnom razumevanju a samim tim i više uspeha i kvalitetne komunikacije. Pored jezika (da bismo preneli informaciju) koristimo i ostala čula, koja takođe jednako učestvuju u komnikaciji. Ovaj program daje fantastične rezultate kada prepoznamo šta je naš cilj i šta je bitno promeniti u sopstvenoj strukturi radi napredovanja.

Za efikasnu komunikaciju sa drugima, prvo je potrebno da smo u dobom stanju sa sobom.

NLP trening je fantastičan interaktivan spoj teorijskih znanja i praktičnih vežbi. Rad u grupi omogućava razmenu iskustva polaznika i trenera i na taj način stiče se višestrka vrednost što je bitan aspekt ovog programa. U NLP-u nema  ocena, pitanja ni ogdovaranja, vrdnuje se svako znanje i podržava svačiji napredak.

Krajnji cilj je postati najbolja verzija sebe bez potrebe za takmičnjem sa drugima.

Galerija