NLP Transfer

„Pružite svom telu više vremena za obnovu i razvoj“

DOBRODOŠLI U NLP TRANSFER

NLP trening

Svidela mi se misao koju sam čuo, da rad na sebi nije samo nadogradnja ličnih sposobnosti već i uklanjanje viškova. To znači da smo tokom života poneli puno nepotrebnog tereta kojeg se valja osloboditi, ako težimo zdravijem i ispunjenom životu.

Nadogradnja je svakako izuzetno potrebna. U tom pravcu se možemo voditi osnovnim načelom NLP-a, da modelujemo uspešne kako bi smo uspeh ponovili. Ovde se ne radi o kopiranju drugih, već o preuzimanju strategija koje uspeh čine dostupnim svakoj osobi na planeti. Svako učenje će doprineti izgradnji ličnosti. Kasnije ćemo neka učenja prevazići i odreći ih se, ali u nekom trenutku su ona veoma važna za proces razvoja.

Takmičenje sa drugima nije pravi smisao. Biti otvoren i uporan i slediti lični put je ono što nas razvija. Moj pristup pomoći u ličnom razvoju drugih ljudi, jeste uz treninge i coaching.

COACHING, NLP I AUTOGENI TRENING ZA POJEDINCE I TIMOVE.

Autogeni trening

Brz tempo života nas sve iscrpljuje. Stalno testira naše mogućnosti. Mnogi ljudi su konstantno na ivici izdržljivosti. Postavlja se pitanje koliko smo spremni i sposobni da se uklopimo u novi ritam koji nam život nameće i pri tome sačuvamo fizičko i mentalno zdravlje

Postoje dva načina na koji funkcioniše sav živi svet na planeti. Prvi je razvoj, a drugi je borba. Nikada ne možemo biti u oba režima istovremeno. Ili se razvijamo ili se borimo za opstanak.

Autogeni trening
Koučing metode

Koučing metode

Coaching je proces koji se odvija između dve osobe, kouča i klijenta sa ciljem da klijent prevaziđe trenutne poteškoće tako što će kouč voditi proces a klijent raditi sve sto je potrebno da osvari cilj nakon čega živi mirnije i ispunjenije. Takođe koučing se može odvijati u grupi ako je u pitanju sportski klub, tim u okviru poslovnog sistema ili neki drugi tim.

Najjednostavnije rečeno, kouč bi se mogao opisati kao lični trener koji pomaže kod sticanja realanog doživljaja sebe i sopstvene životne situacije i života uopšte. Stoga, je lakše pronaći rešenja za postizanje sopstvenih ciljeva ili rešavanje životnih teškoća.

„Krajnji cilj je unaprediti lične sposobnosti bez potrebe takmičenja sa drugima“

NLP trening na delu

NLP

NLP nudi strukturu i alate uz pomoć kojih lako ovladavamo pojedinačnim oblastima. Kako se svi razlikujemo, prići svakoj osobi na svojstven način omogućava veći uspeh u međusobnom razumevanju a samim tim i više uspeha i kvalitetne komunikacije. Pored jezika (da bismo preneli informaciju) koristimo i ostala čula, koja takođe jednako učestvuju u komnikaciji. Ovaj program daje fantastične rezultate kada prepoznamo šta je naš cilj i šta je bitno promeniti u sopstvenoj strukturi radi napredovanja.

Za efikasnu komunikaciju sa drugima, prvo je potrebno da smo u dobom stanju sa sobom.

Mindfulness

Brz tempo života nas sve iscrpljuje. Stalno testira naše mogućnosti. Mnogi ljudi su konstantno na ivici izdržljivosti. Postavlja se pitanje koliko smo spremni i sposobni da se uklopimo u novi ritam koji nam život nameće i pri tome sačuvamo fizičko i mentalno zdravlje

Postoje dva načina na koji funkcioniše sav živi svet na planeti. Prvi je razvoj, a drugi je borba. Nikada ne možemo biti u oba režima istovremeno. Ili se razvijamo ili se borimo za opstanak.

Autogeni trening
NLP Hipnoza

Hipnoza

Hipnoza je jednostavna i prirodna tehnika koja pomaže svakome, ko želi, da do ostvarenja svojih ciljeva dođe brže i lakše. Hipnoza sigurno nije neko stanje svesti u kojem neko drugi upravlja našim umom, a mi smo bespomoćni. Reč je o delotvornom načinu opuštanja i uklanjanja negativnih uverenja koja ometaju ostvarenje zadatog cilja.

Hipnoza je prirodno stanje uma u kojem je racionalno prosuđivanje preskočeno i na podsvesnom nivou, u riznici svih resursa ali i blokada, uspostavljeno je takozvano selektivno mišljenje – sačinjeno od svega u šta osoba veruje.