Coaching je proces koji se odvija između dve osobe, kouča i klijenta sa ciljem da klijent prevaziđe trenutne poteškoće tako što će kouč voditi proces a klijent raditi sve sto je potrebno da osvari cilj nakon čega živi mirnije i ispunjenije.

Takođe koučing se može odvijati u grupi ako je u pitanju sportski klub, tim u okviru poslovnog sistema ili neki drugi tim.

Najjednostavnije rečeno, kouč bi se mogao opisati kao lični trener koji pomaže kod sticanja realanog doživljaja sebe i sopstvene životne situacije i života uopšte. Stoga, je lakše pronaći rešenja za postizanje sopstvenih ciljeva ili rešavanje životnih teškoća. Kada prihvatimo da je kouč lični trener, tada nam postaje jasno da je koučing rad i spoznaja na ličnom planu.

Vodeći računa da sačuva klijentov pogled na svet i klijentovu realnost, kouč pomaže klijentu da razvije sopstvena čula i intuiciju i tako stigne do rešenja određenih problematičnih situacija. Iako je kouč obučen i izvežban da sluša, zapaža, prati, daje podršku kako iskoristiti i ojačati potencijale u cilju ostvarenja rezultata, na ovakav način se i sam kouč svakim novim klijentom nadograđuje i usavršava kao trener.

Za svaki Koučing proces je veom bitno odrediti tačan cilj i temu na kojoj se radi a šta definiše klijent i utvrditi parametre na osnovu kojih možemo biti sigurni da smo na pravom putu. Takođe se radi na tome da se utvrdi koje su slabe tačke kod klijenta i gde je potrebno raditi, razvijati kapacitete i veštine. Za uspešan koučing vrlo je važno i najvažnije uspostavljanje odnosa poverenja i sigurnosti između kijenta i kouča.