„Zajedno pronalazimo najbolja rešenja“ PRIJAVI SE NLP coaching za razvoj ličnih sposobnosti „Zajedno pronalazimo najbolja rešenja“ PRIJAVI SE NLP coaching za razvoj ličnih sposobnosti

Slike duše

ili Katatimno imaginativni pristup nesvesnom (KIP)

Kada zapnemo u životu postoji još jedna, veoma kreativna, metoda koja nam pomaže da otpustimo blokade i vratimo se u balans. Kroz zanimljiv dijalog istraživanjem sopstvenih unutrašnjih slika i tumačnja njihovih poruka, osoba osvešćuje i povezuje se sa uzrocima blokade i menja ishod. Ova metoda ima sistemski učinak u kojem je najvažnije pogledati u uzrok (mesto nastajanja pokretača blokade i okolnosti u kojima je nastala).

Naš um je trodimenzionalan i uzima u obzir sve parametre trenutnih okolnosti u kojima nastaju naša iskustva. Vizuelne, auditivne i kinestetske čine celinu koja ima kvalitet iskustva nastalog u datom trenutku. To znači da za svako iskustvo postoji referentna slika koja opisuje naš doživljaj toga. Povezivanjem sa slikama na više različitih načina, kouč pitanjima pomaže klijentu da rastumači poruku koju šalje nesvesni um. Samim osvešćivanjem, dolazi do pokretanja procesa samoizlečenja i telo se vraća u balans.

Metoda je veoma interesantna, kreativna i delotvorna.

“” KIP je osnovao psihijatar i psihoanalitičar Hanskarl Lojner (Hanscarl Leuner, 1919– 1996). „Katatimno“ znači „ono što je vođeno osećanjima, ne voljom“.

POGLEDAJTE MOJU PONUDU I IZABERITE NAJBOLJI TRENING ZA VAS.

Metoda, koja se na engleskom zove „Guided Affective Imagery“, ranije se nazivala i „katatimno doživljavanje slika“ ili „simbol drama“. I danas nekada izrone ovi nazivi.

Za terapeuta Erharda Frajtaga (Erhard F. Freitag) je katatimno doživljavanje slika idealna metoda pomoću koje se nesvesni konflikti mogu učiniti vidljivim. Jer nije svesno Ja pacijenta ono koje priča tokom terapije, već duša. Zbog toga imaginacije otkrivaju terapeutu nesvesne duševne procese, stavove i preference. Samo što klijent zaroni u imaginaciju, počinju da isplivavaju potisnuti i zanemareni problemi iz podsvesnog. „Pacijent ne mora da zaspi da bi video prave slike iz sna. One izranjaju u polu snu, u stanju opuštenosti, u kom on još uvek može da priča sa terapeutom. Kao prilikom hipnoze.“

Izvod iz knjige “Korišćenje moći unutrašnjih slika”
Tomas Krečmar i Martin Čašel