Kako veliki stručnjaci iz ove oblasti kažu, sva naša ograničenja, odgovori i nedoumice leže duboko u nama.Vrhunski alat za pronalaženje rešenja u svakoj situaciji je Coaching. Iz svog ličnog iskustva u dugogodišnjem radu sa Vladicom (više od 5 godina) mogu lično da potvrdim da nije postajala ni jedna situacija koju nismo rešili ili pitanje čiji uzrok nismo utvrdili. Srećan sam ćto poznajem Vladicu i što sam zajedno sa njim kreirao stav i uverenje da je sve moguće i da su jedini limiti koje imamo u životu, samo oni limiti koje smo mi sami sebi utvrdili.