Kome je potreban

„Životno i socijalno savetovanje?“

Brz Tehnološki napredak, česte promene na tržištima rada, socijalne, ekonomske i zdravstvene krize utiču da se sve veći broj ljudi oseća na različite načine loše, neispunjeno, zbunjeno, blokirano. Pomoć stručnih ljudi je neophodna iako mnogi još uvek nisu spremni da pomoć i zatraže, jer nemaju ideju da život mogu živeti sa mnogo više potencijala i mnogo kvalitetnije, da se uzdrmana psihička stanja ne moraju trpeti već ih treba prevazići, osloboditi se mentalnih blokada i živeti punim plućima.

Životni i socijalni savetnik

Diplomirani ŽIVOTNI I SOCIJALNI SAVETNIK je zanimanje koje osposobljava studente da rade sa klijentima na uklanjanju blokada, kreiranju ostvarivih ciljeva, umirivanju nutrašnjih tenzija i poboljšanju sveukupnog zdravlja. Studije traju pet semestara i imaju kvalitet Bečeler studija.

Zanimanje je atraktivno jer ima svoju primenu u svim životnim oblastima. U radu sa pojedincima, grupama i timovima, kao spoljni saradnik ili stalno zaposleni u zdravstvenom, privrednom, obrazovno-vaspitnom, medicinskom sektoru ili čak u sportu ili javnim preduzećima.

Gde god postoji kontakt i saradnja sa dosta različitih ljudi, postoji i potreba da ti odnosi budu zdravi radi optimalnog funkcionisanja. Ima puno primera na relacijama šef-zaposleni, kolege između sebe, prodavci-kupci, naručioci-dobavljači, nadređeni-podređeni gde su odnosi loši i bez poštovanja i međusobnog poverenja. Za bilo koji tim i bilo koje odnose važi da postoji stalna dinamika koja se iz trenutka u trenutak i iz dana u dan menja. Odnosi su živa stvari i potrebno je posvetiti im se na pravilan način i naučiti održavati ih zdravim kako bi bilo koji sistem opstao kao zdrav i funkcionalan, a tako i uspešan i produktivan.

ŽIVOTNI I SOCIJALNI SAVETNIK je Kouč i Savetnik. Koučing je u 2000-tim postao veoma interesantno zanimanje i veoma brzo se širi što zbog potreba tržišta za brzim rešenjima i bržim osposobljavanjem kadrova. Na žalost, mnogi su u tome videli samo brzu i laku zaradu i puno je onih koji nisu pravilno shvatili šta je koučing i od toga napravili cirkus misleći da se radi o laganom poslu bez velike odgovornosti

* (ovde se misli na odgovornost koju klijent preuzima za rezultate rada jer od njegovog učešća i angažovanja zavisi koliko će se u procesu napredovati, a prenebregava se uloga i odgovornost onoga ko upravlja procesom a to je kouč koji takođe ima svoju ulogu i odgovornost). I ovo jeste postala slika tržišta na kojima je koučing buknuo. Slična situacija je i na našem tržištu i zato je potrebno urediti ovu oblast. Tako je u Nemačkoj i Austriji nastalo zanimanje Diplomirani ŽIVOTNI I SOCIJALNI SAVETNIK i po zakonu niko ne sme ni da pomisli da se bavi koučingom ko nije završio ove studije.

„Treniranje Autogenog treninga je minimum ulaganja vremena i novca za maksimalan učinak na polju mentalnog i fizičkog zdravlja.“

Koje veštine ima životni i socijalni savetnik?

  • Uspostavlja dobre odnose sa pojedincima, timovima i grupama
  • Dobro sluša i ciljano pita
  • Razume potrebe klijenata
  • Ume da upravlja procesom promene na najefikasniji način
  • Poštuje tuđa iskustva i vrednosti
  • Koristi veliki broj tehnika i alata i prilagođava se svakoj situaciji
  • Zna šta su sistemsko dinamski odnosi i vešto upravlja procesima
  • Organizuje treninge za grupe i radi pojedinačno na ličnim temama pojedinaca u timu
  • Upućen je u psihosomatiku bolesti

Kod ovog zanimanja, jedno od težišta je usmereno na zdravstvenu pedagogiju koja nas povezuje sa simptomima bolesti i njihovim orjentacionim značenjima i poreklom, kao i koje sve alternativne metode mogu pomoći, osim klasične medicine, da postanemo i ostanemo zdravi i kako da preuzmemo odgovornost za sopstveno zdravlje.

Imati razumevanja za bolesti i upravljati ponašanjem pa i čitavom organizacijom sa ciljem ozdravljenja i pojedinaca i celih sistema je bitno jer nema zdrave firme bez zdravog pojedinca.

Kome je potreban ŽIVOTNI  I SOCIJALNI SAVETNIK?

U svakom sistemu bez obzira na veličinu, obim poslovanja i zaradu potrebno je da zaposleni među sobom, pa i sektori koji su povezani, imaju jasno definisane i struktuirane odnose. U našem društvu, dobro struktuirane firme su prava retkost. Na svakom koraku se susrećemo sa nekom vrstom samovolje, nasilnog ponašanja, mobinga, preambicioznih šefova, nemotivisanih radnika i sličnih pojava koje nikako ne doprinose niti zdravim i stabilnim odnosima niti idu u prilog profitu.

Svedoci smo mnogih sportskih neuspeha u kolektivnom sportovima u kojima je odlučujuću ulogu odigrala neusklađenost tima i međusobne razmirice i nadmetanja. Isto važi i za velike uspehe kada svi deluju kao jedan. Tako vidimo da usklađenost direktno utiče i na krajnji rezultat, a time i na profit. Mnogi sistemi se izlažu suvišnim troškovima izazvanih greškama u radu, stalnim odsustvima zaposlenih koji se razboljevaju, često zbog loših međuljudskih odnosa. U takvim situacijama se vidi odlična prilika za saradnju između sistema i ŽIVOTNOG I SOCIJALNOG  SAVETNIKA za dobrobit obe strane.

Postoje sektori koji nisu profitabilni i nisu mnogo zainteresovani za promene. U takvim institucijama pojedinici stradaju. Saradnja sa koučem i savetnikom je dobar izbor za pojedince u tim sredinama da sačuvaju svoje zdravlje bez obzira na dešavanje u njihovim krutim sistemima. U profesionalnim sportovima, bilo grupni ili pojedinačni, od psihičke stabilnosti pojedinaca zavisi profit, što važi i za biznis svet.

Ako se prepoznajete u bilo kojem navedenom kontekstu, ŽIVOTNI I SOCIJALNI SAVETNIK je pravi izbor za podršku u prevazilaženju smetnji i planiranju zdravog napredovanja u budućnosti.

Ako mislite da je ovo zanimanje za vas, potražite informacije o mogućnostima školovanja.

Naš narod obiluje izrekama koje nas, na žalost, održavaju u stanju mirovanja, poput “Kud svi turci tu i mali mujo”, “Veži konja gde ti gaze kaže”, “Pas laje vetar nosi”, “Na jedno uvo uđe, na drugo izađe”, “Ne mogu me toliko malo platiti koliko ja mogu malo da radim…

Ono što je važno je da shvatimo da je ćemo uvek živeti upravo onakav život kakav smo sami organizovali. Ne dozvolite sebi da vaši potencijali ostanu neotkriveni samo zato što vas je neko ubedio da niste vredni uspeha. Prepoznajte sopstvene potencijale i živite ih punom snagom, u tome vas niko ne može sprečiti. Izgradite svoju sreću na temeljima sopstvenih kvaliteta i budite potpuno nezavisni. Na taj način ćete moći da sarađujete sa svim profilima ličnosti i siguran sam da ćete zračiti srećom koja će zarazno delovati na okolinu.

Vladica Maksimović
Diplomirani Socijalni i Životni Savetnik
NLP Master Trener pod supervizijom
Biznis Trener
Biznis Coach

Kako da se prijavite?

Slanjem mail-a na [email protected]

Pozivom na +381692690660