Prvi decembar 2022. godine je važan datum u mom životu. Završio se ciklus od deset godina konstantnih edukacija i ličnih promena. Sada sam već utemeljen u novoj profesiji kouča, psihosocijalnog savetovanja i trenerskog rada sa grupama i pojedincima.

Do pre deset godina moj život je bio prepun turbulencija i stalno prisutne napetosti, na svim poljima. Sa razlogom ili bez, napetost je uvek bila tu. Nisam bio loš. Bio sam nezadovoljan, frustriran i očajan, a pored svega i dalje svestan svojih kvaliteta. Pitao sam se kako to da neke stvari, bez obzira na sav trud, nikako ne idu u željenom pravcu. Ne ide onako kako bi moglo i kako se kod mnogih odvija sa lakoćom. Uz sav trud i upornost, jedva sam uspevao da dobacim samo do zadovoljenja osnovnih životnih potreba. I onda se desio NLP. Sasvim slučajno ili slučajnosti nema, ali su tada počele stvari da se menjaju.

Prvi kontakt sa NLP-om je za mene bio veliko otkriće. Otkrio sam sebe. Otkrio sam svoje greške, svoje mane, vrline i talente, sve ono što ja u suštini jesam i sve ono čime nisam bio zadovoljan.
Tada sam shvatio da se, u stvari, sve odvija baš onako kako treba. Sve se odvija po sopstvenom scenariju programiranom i sačuvanom na podsvesnom nivou, a ne svesno. Neki moj unutrašnji program je pratio tačno utvrđena pravilima koja meni, na svesnom nivou, nisu bila poznata. Zato sam uvek mislio da neko ili nešto upravlja mojim životom i da sam ja potpuno nemoćan da išta promenim. I ta misao je činila da se osećam bespomoćno, a nisam hteo da budem bespomoćan.
Hteo sam da svesno upravljam svojim životom. Samo nisam znao kako.

Na osnovnom nivou NLP-a sam naučio puno. Bilo je to sasvim dovoljno da se pomerim sa mrtve tačke. Unutrašnji ili podsvesni programi su nešto što kreiramo sami, ali toga nismo svesni. Ne znamo ni kada ni kako smo ih programirali, ali oni ipak postoje i imaju uticaj na naše ponašanje.
Zato se i zovu podsvesni. Iako ih nismo svesni oni svakako utiču na naše ponašanje i odluke i deluju u svakoj našoj aktivnosti. Postoje i nesvesni programi koji takođe deluju na nas, a koje ćemo trenutno ostaviti po strani.

Tokom obuke za NLP Practitioner sam shvatio zašto nikako nisam uspevao, i pored odličnih predispozicija, da ostvarim veću vrednost. Makar da to bude realno uloženom trudu i radu. Ali nije bilo. Duboko u mojoj podsvesti, u delu zaduženom za visoke vrednosti, u kontekstu biznisa (u to vreme sam sopstveni biznis imao već 20 godina) je stajalo da meni novac nije bitan. Zapravo novca uopšte nije ni bilo na celoj listi vrednosti.

Zapanjujuća spoznaja. Osvešćujuća i motivišuća. Pametnom dovoljno. U roku od par meseci, napravio sam promene koje su moj biznis usmerile na put koji donosi rezultate, a mene čini zadovoljnim i uspešnim. Napokon sam ugledao rezultate. Ulagao sam manje energije za isti rezultat i tako dobio više vremena da nastavim sa ličnim razvojem. Bilo je manje sudaranja i više lakoće, logičnih, zdravih i profitabilnih odluka. Dovoljno je bilo samo što sam novcu pridao veći značaj da se dogodi velika promena. Nova hijerarhija vrednosti je uticala na moje ponašanje, donošene odluka i kreiranje planova. Danas sigurno znam da svi mi ostvarujemo upravo ono što smo sami odlučili da nam pripada, a što je u skladu sa našim visokim vrednostima i uverenjima.

I nije se promenilo samo to. Promenio se čitav moj život. Nastavio sam da se usavršavam i učim.
Odmah sam upisao i NLP Master, zatim NLP psihoterapiju (četvorogodišnje studije u okviru nemačke asocijacije DVNLPt iz Berlina), izučavao različite Koučing metode, Antistres tehnike, Hipnozu. Zatim sam 2021. diplomirao Životno i socijalno savetovanje u Beču. A u Gracu na držanom fakultetu (UNI For Life) odbranio svoj Master rad najvišom ocenom.

Danas je moj život potpuno drugačiji. Uživam u novoj ulozi pomažući drugim ljudima da ostvare svoj potpuni potencijal. Psihosocijalno savetovanje, rad sa pojedincima, grupama i sistemima (firme, sportski klubovi, udruženja), NLP edukacije, Koučing, Antistres metode. Sve što je potrebno za razvoj psihičkog zdravlja. Novi profesionalni život se razvija, a na mom licu je osmeh kojeg želim za sve ljude.

Nastavljam sa radom, učnjem i usavršavanjem u svakom smislu te reči. Za mene nema stajanja.
Sigurno nastavljam dalje istim tempom. A vi? Želite li i vi promenu za sebe?